It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Až 40 % pacientů trpících migrénou nemá řádně stanovenou diagnózu.1 Jedním z důvodů může být to, že o svých problémech nemluví. Řeší je užíváním běžných analgetik, která však z dlouhodobého hlediska mohou ztrácet svůj účinek a vést k velké zátěži pro organismus a paradoxně i k bolestem hlavy.2,3 Vyšetření specialistou je přitom nekomplikované a pro dlouhodobý stav pacienta velmi přínosné. Často však nevíme, co od takového vyšetření vlastně očekávat a jak se na něj připravit. Přitom samotná příprava je velmi důležitá pro lepší komunikaci s lékařem a následné stanovení správného postupu.

Jaký charakter mají vaše bolesti hlavy? Jste schopni identifikovat jejich spouštěče? Pociťujete k bolestem hlavy i jiné doprovodné příznaky? To všechno jsou klíčové otázky, které pomáhají lékaři při diagnostice migrény. Vyplatí se proto na návštěvu lékaře připravit, nenechat se zaskočit těmito otázkami a mluvit co nejvíce otevřeně o tom, jak migrénu prožíváte a jaký dopad má na váš život. Při návštěvě lékaře se vždy hodí mít informace o vašich obtížích sepsané. Jednou z metod může být například vedení deníku, do kterého si pacient pravidelně zaznamenává typ bolesti, užité léky a jejich počet, a případně fázi menstruačního cyklu.4,5,6

Jelikož návštěva lékaře probíhá především formou detailního rozhovoru, níže naleznete seznam nejčastěji kladených otázek. Vyplatí se na ně znát odpověď ještě před samotnou návštěvou, mohou totiž lékaři usnadnit posouzení vašeho zdravotního stavu.

Kolik dní v měsíci nejste schopen/schopna rodinných či společenských aktivit z důvodu bolestí hlavy?
Jak moc ovlivňuje vaše bolest hlavy vykonávání domácích prací?
Kolik hodin před příchodem migrény pociťujete první příznaky?
Jak dlouho zpravidla trvá záchvat migrény?
Jak dlouho trvá (kolik hodin), než se po migréně cítíte zase v pořádku?
Kolik dní v měsíci léčíte migrénu za pomoci léků?
Jaké léky užíváte a v jakém množství?
Jak migréna ovlivňuje váš pracovní život? Musíte si brát v průběhu záchvatu volno (dovolenou, sick days apod.)?
Jak se cítíte v průběhu záchvatu migrény?

Migréna sice není život ohrožující onemocnění, pacientovi však dokáže život velice nepříjemně ovlivnit. Kromě dnů, kdy prožívá migrenózní záchvat, je zde totiž i neustále panující obava z neočekávaného příchodu migrény, která pokazí veškeré plány. Je proto důležité se o svůj zdravotní stav aktivně zajímat a o svých obtížích mluvit s obvodním lékařem, který buď migrénu zaléčí sám, či pacienta předá do péče specialisty-neurologa nebo přímo do specializovaného centra pro léčbu a diagnostiku bolestí hlavy, kde se mimo jiné zaměřují právě na migrénu. Seznam center je dostupný zde.

__________

1 Diamond S et al. Headache. 2007; 47: 355–363. Uvedená data jsou z USA.
2 Diener HC, Limmroth V. Medication- -overuse headache: a worldwide problem. Lancet Neurology. 2004, s. 475–83. DOI:10.1016/S1474-4422(04)00824-5. PMID 15261608.
3 Fritsche G, Diener H-C. Medication- -overuse headaches – what is new? Expert Opinion on Drug Safety. 2002, s. 331–8. DOI: 10.1517/14740338.1.4.331. PMID 12904133.
4 Marková J. Migréna: Informační materiál pro pacienty. Deník pro záznam bolestí hlavy. Novartis. 2019, s. 9. CZ1906699480/06/2019
5 Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.: Diagnostik, Akuttherapie und Prophylaxe der Migr.ne: www.ihs-headache.org, poslední přístup 27. 3. 2019.
6 Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Diagnostik und apparative Zusatzuntersuchungen bei Kopfschmerzen: www.dgn.org, poslední přístup 27. 3. 2019.
7 Czech Headache Society: MIDAS. http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/midas/, poslední přístup 13. 11. 2019.
8 Czech Headache Society: Otázky a odpovědi. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/, poslední přístup 13. 11. 2019.