It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Deník pro záznamy migrény a jak s ním pracovat1 

Projevy migrény jsou velmi individuální a pro pacienty může být někdy těžké své pocity sdílet jak se svým okolím, tak s lékařem. Pro samotnou diagnostiku a léčbu migrény je to však klíčové. Velmi dobře funguje vedení deníku se záznamy migrény. Každý záznam by měl obsahovat několik základních bodů, které jsou podstatné především pro stanovení vhodné léčby. Kromě nich se vyplatí zapisovat si také možné spouštěče i samotné prožívání migrény. Deník pro záznam migrény naleznete v sekci Ke stažení. Deník je rozvržen na 12 kalendářních měsíců a najdete v něm možnost zápisů typu bolesti, užití léku, počtu tablet, zaznamenání menstruace nebo také součet dnů s bolestí hlavy a celkový počet užitých analgetik. Bližší vysvětlení jednotlivých kategorií zápisu najdete níže.

• Typ bolesti hlavy

        > Bolest zjednodušeně pro potřeby zápisu dělíme do čtyř základních kategorií. Jedná se o migrénu bez aury, migrénu s aurou, auru bez migrény, bolesti a o tenzní bolest hlavy. Níže a také v deníku budete mít k dispozici návodné značky pro jednotlivé typy bolestí hlavy. Pokud při migréně prožíváte jiný, individuální typ bolesti, zaznamenávejte samozřejmě i ten.

• Lék a počet tablet 

        > Pro lepší přehled o užité medikaci a funkčnosti jednotlivých léků si můžete do deníku zapsat jak konkrétní lék, tak jeho užité množství. Můžete využít zkratky léků. Tato informace slouží především pro diskusi s lékařem. Velmi cenou informací pro něj tak může být i to, po kterém léku se cítíte nebo necítíte dobře a který lék nejlépe funguje na utlumení vašich záchvatů.

__________

Marková J. Migréna: Informační materiál pro pacienty. Deník pro záznam bolesti hlavy. Novartis. 2019, s.9.
2 Migraine. Migraine Triggers. https://migraine.com/migraine-triggers/, poslední přístup 24.1.2019.

 

 

• Menstruace

        > U žen mají na migrénu značný vliv hormonální změny, především v období menstruace.Spojitost právě s tímto spouštěčem lze nejlépe určit právě díky zaznamenávání fáze menstruačního cyklu.

Za každý měsíc pak můžete sečíst dny s bolestí hlavy i počet užitých analgetik či triptanů. Důkladné zapisování všech zmíněných bodů může výrazně pomoci při léčbě vaší migrény a sledování vývoje onemocnění. Je proto vhodné, abyste každý záchvat pečlivě zaznamenávali a nezapomenuli s sebou deník vzít na další návštěvu u vašeho lékaře, který může zvolit ten nejlepší možný způsob léčby.

Pokud si nejste jisti, zda migrénou trpíte, deník můžete využít i jako odrazový můstek. Díky záznamům budete mít pro diskusi s lékařem bohaté informace, které mu pomohou velmi dobře zhodnotit váš zdravotní stav a určit správnou diagnózu.

Vaše záznamy

Na následující dvoustraně najdete prostor pro záznamy, které vám umožní sledovat vývoj vašich bolestí hlavy v průběhu měsíce. Tento přehled může sloužit jako užitečný podklad pro rozhovor s lékařem. Může se jednat o citlivé informace týkající se vašeho zdravotního stavu. Abyste předešli jejich zneužití, nikdy nevyplňujte ani nikam nevpisujte žádné své osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo průkazu pojištěnce), které by vás anebo jinou osobu mohly s obsahem materiálu propojit. Pokud by se materiál dostal do rukou někomu nepovolanému (např. jakákoli cizí osoba na ulici, pokud byste materiál ztratili), dotyčný nebude schopen z jeho obsahu zjistit, čí údaje se v brožuře nachází. I když v materiálu nebudou uvedeny žádné údaje o vaší osobě, které by vás mohly přímo či nepřímo identifikovat, měli byste s ním zacházet jako s jakýmkoliv jiným dokumentem, který obsahuje osobní údaje či jiné informace, které považujete za důvěrné (např. zdravotnická dokumentace, osobní korespondence atp.). Proto nepředávejte ani neukazujte vyplněný materiál jiným osobám ani jej nenechávejte na místech, kde by k němu měly přístup mimo vaši kontrolu. A když už materiál dle vašeho názoru nemá k čemu sloužit, bezpečně jej zlikvidujte. Neslouží ke shromažďování či jinému zpracovávání jakýchkoliv osobních údajů o vaší osobě, včetně údajů o zdravotním stavu, jinými osobami. Pokud materiál s vyplněnými údaji předáte svému lékaři, je oprávněn jej využít výhradně v rámci zdravotních služeb, které vám poskytuje, a v souladu s příslušnými právními předpisy.