It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Pro tlumení akutních projevů migrenózních záchvatů se běžně používá akutní léčba ve formě analgetik pro lehkou migrénu a ve formě triptanů pro středně těžkou a těžkou migrénu. Existuje zde ale další forma léčby, a to léčba preventivní, která může mít další pozitivní dopad na kvalitu života pacientů.

Důvodů pro nasazení preventivní léčby může být hned několik. Pacient může zažívat velké množství záchvatů v měsíci, které jsou velmi silné, netoleruje jiné typy léčby anebo nejsou užívané léky dostatečně účinné. Preventivní léčba se zkrátka používá tehdy, když už akutní léčba nestačí a kvalita života pacienta je migrénou zásadně ohrožena. Cílem preventivní léčby je dlouhodobě snížit frekvenci, dobu trvání a intenzitu záchvatů alespoň o 50 %.1  

Jakou mám migrénu?

Standardně rozdělujeme migrénu na epizodickou a chronickou. U epizodické migrény pacient zažívá méně než 15 dnů bolestí hlavy v měsíci a zažil více než 5 migrén. Chronickou migrénou se rozumí více než 15 dní měsíčně s bolestí hlavy, z nichž alespoň 8 má charakter migrény, a to celé se opakuje po dobu více než 3 měsíců. Zpravidla můžeme říci, že u lehké migrény je člověk schopen normálně fungovat. Naopak u středně těžké migrény jsou pacienti schopni vykonávat každodenní činnosti jen s velkým sebezapřením a u těžké migrény jsou zcela vyřazeni z běžného denního fungování. To v praxi znamená, že například maminka malého dítěte se o něj během těžkého migrenózního záchvatu zkrátka nedokáže postarat. Ne proto, že by nebyla dost silná, ale proto, že je to při silné migréně nemožné.

K preventivní léčbě se přistupuje především u středně těžkých a těžkých migrén. Nicméně i pacienti s menším počtem migrenózních dnů, a naopak velmi těžkým průběhem migrény, mohou být vhodnými adepty pro preventivní léčbu.Vždy je zásadní posouzení lékaře, který dokáže vybrat nejvhodnější léčbu pro daného pacienta. Důležitou roli však hraje také přístup pacienta, který se svým lékařem sdílí všechny podrobnosti o tom, jak se cítí a jaký vliv má léčba na jeho záchvaty. Doporučenou pomůckou je zapisování migrenózních záchvatů do deníčku. Můžete ho najít v sekci Deník pro záznamy migrény.

Necílená a cílená preventivní léčba

Preventivné léčba napomáhá snížit počet migrenózních dní, jejich frekvenci a také intenzitu. Dělíme ji do dvou skupin, na necílenou a cílenou. Doposud využívané necílené preventivní léky byly vyvinuty k léčbě jiných nemocí a v průběhu jejich podávání bylo zjištěno, že působí také na migrénu. Jedná se o léky na snižování krevního tlaku, antiepileptika, antidepresiva a další.1

Do skupiny cílené preventivní léčby neboli cílených antimigrenik spadá i nejnovější typ preventivní léčby, a to léčba biologická. Ta byla primárně vyvinuta k preventivní léčbě migreny.3,4  

Preventivní léčba by měla standardně trvat minimálně 3 měsíce. Léčba je považována za úspěšnou, pokud pacient pociťuje snížení záchvatů alespoň o 50 %.5  Více informací o preventivní léčbě se dozvíte zde.

Vhodný režim jako doplněk prevence

Určitou formou prevence je také zdravý životní styl a snaha eliminovat co nejvíce spouštěcích faktorů. Dostatečný spánek, dodržování pitného režimu, vhodná strava, pravidelný pohyb a zvládání stresu mohou mít na život s migrénou pozitivní vliv. Více ke spouštěčům najdete v článku Spouštěče migrény.6

__________

1 Niedermayerová, I. Neurologie pro praxi. Profylaktická léčba migrény. 2009; 10 (6): 369-371.
2 Czech Headache Society. Otázky a odpovědi. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/ktere-leky-mam-pouzit-pri-zachvatu-migreny/ Poslední přístup 23.1.2020
3 Více viz Adele M et al. Journal of Pain Research 2017:10 2751–2760v.
4 Czech Headache Society. Otázky a odpovědi. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/ktere-leky-mam-pouzit-pri-zachvatu-migreny/ Poslední přístup 23.1.2020
5 Czech Headache Society. Otázky a odpovědi. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/ktere-leky-mam-pouzit-pri-zachvatu-migreny/ Poslední přístup 23.1.2020
6 Niedermayerová, I. Neurologie pro praxi. Profylaktická léčba migrény. 2009; 10 (6):369-371.