It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Ačkoliv lékaři již řadu let hledají ten nejvhodnější lék na migrénu, žádný z nich ještě nedokáže migrénu zcela vyléčit.1,2 Existuje však řada léčebných možností, které mohou projevy migrény tlumit, nebo dokonce snížit počet a intenzitu samotných záchvatů. Pokud už migréna vstoupí do života, je třeba především mluvit s lékařem a jít správnému léčení migrény naproti. Právě lékař se nejlépe orientuje ve všech možnostech léčby a zároveň je schopen na základě správné diagnózy zvolit tu nejvhodnější. V současné době jsou k dispozici dva základní typy léčby, a to akutní a preventivní.

Akutní léčba

Akutní léčba pomáhá zmírnění příznaků migrény při akutním záchvatu. U pacientů s lehkou migrénou je možné použít běžná analgetika, která zakoupíte v lékárně. Přestože jsou analgetika volně dostupná, je nutné jejich konzumaci vždy konzultovat s lékařem, protože jejich nadužívání může naopak bolesti hlavy vyvolat.3 V případě závažnější formy migrény a jejích úpornějších projevů přicházejí na řadu cílená akutní antimigrenika, kterými jsou léky ze skupiny triptanů. Ty slouží ke zmírnění středně těžkých až těžkých migrén.4,5 Důležitou roli hraje včasné užití lékařem doporučené dávky triptanu. Někteří pacienti s užitím léku mohou otálet, to však může mít za následek horší průběh záchvatu a více migrenózních hodin či dní.6 

Preventivní léčba neboli léčba profylaktická 

Cílem preventivní léčby je dlouhodobě snížit frekvenci, intenzitu a dobu trvání migrenózních stavů, a to alespoň o 50 %.7 Preventivní léčbu můžeme rozdělit do dvou skupin, na necílenou a cílenou. Léky využívané pro necílenou preventivní léčbu byly původně vyvinuty pro léčbu jiných onemocnění. Patří mezi ně například antidepresiva, antiepileptika nebo léky na snižování krevního tlaku.8

Cílenou preventivní léčbou je léčba biologická. Tato skupina léčiv byla primárně vyvinuta pro prevenci migrény.

Další nemedikamentózní možnosti 

Existuje také řada specifických metod, mezi jinými i psychoterapie, akupunktura nebo autogenní trénink, které mohou individuálně některým pacientům pomoci.9 Opomenout nelze také úpravu životosprávy, především kvalitní spánek, zdravou stravu a pravidelný pohyb.10 I ty mohou pozitivně přispět k dobrému stavu pacienta. Doposud však nebylo prokázáno, že na migrénu působí např. konkrétní forma diety a stravovacích návyků, netýkají-li se specifických spouštěčů migrény u konkrétního pacienta. 

Více informací, jak najít vhodnou léčbu v článku Fakta o léčbě migrény

__________

1 Lay CL, Broner SW. Migraine in women. Neurologic Clinics. 2009, s. 503–11. DOI: 10.1016/j.ncl.2009.01.002. PMID 19289228.
2 Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K, Terwindt GM, Pascual J. Epidemiology of headache in Europe. European Journal of Neurology. 2006, s. 333–45. DOI: 10.1111/ j.1468-1331.2006.01184.x. PMID 16643310.
3 Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.: Diagnostik, Akuttherapie und Prophylaxe der Migräne: www.ihs-headache.org, poslední přístup 27. 3. 2019.
4 Marková J. Bolesti hlavy při nadužívání akutní analgetické medikace, Neurol. praxi. 2012; 13(1): 14–16.
5 Diener HC, Limmroth V. Medication-overuse headache: a worldwide problem. Lancet Neurology. 2004, s. 475–83. DOI:10.1016/S1474-4422(04)00824-5. PMID 15261608. 
6 Czech Headache Socienty. Léčba migrény. http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/lecba-migreny, poslední přístup 26. 11. 2019.
7 Niedermayerová, I. Neurologie pro praxi. Profylaktická léčba migrény. 2009; 10 (6): 369–371.
8 Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.: Diagnostik, Akuttherapie und Prophylaxe der Migräne: www.ihs-headache.org, poslední přístup 27. 3. 2019.
9 Niedermayerová, I. Neurologie pro praxi. Profylaktická léčba migrény. 2009; 10 (6): 369–371.
10 NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/ Pages/Introduction.aspx, poslední přístup 27. 3. 2019.