It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Bolesti hlavy se obecně rozdělují na primární a sekundární.1 Bližší charakteristiky těchto kategorií můžete najít v článku Typy bolesti hlavy. Mezi primární bolesti hlavy se řadí i migréna, u které rozlišujeme hned několik typů. Můžeme se setkat například s epizodickou nebo chronickou migrénou, které se diagnostikují podle četnosti dnů s migrénou v měsíci. Dalším rozdělení může být na migrény s aurou a migrény bez aury. Pojďme si nyní vysvětlit, co taková aura vůbec je a jak probíhá migréna s aurou.

Co je aura?

Aura je soubor příznaků, které se vyskytují zejména před migrenózní bolestí. Aura může způsobit poruchy vidění, vnímání nebo řeči2 a zažívá ji okolo 20 % pacientů. Když se aura pravidelně dostavuje před samotnou bolestí, může sloužit jako jakýsi varovný signál, že na řadu přijde migréna. Není to ale pravidlem. Přestože obvykle aura bývá předzvěstí migrénózní bolesti, může nastat i případ, kdy se po ní dostaví jen mírná bolest hlavy. Aura obvykle netrvá déle než 60 minut.3

Jak se projevuje

Aura se může projevit řadou různých příznaků. Podle jejich charakteru rozlišujeme několik různých typů aury:

1. Vizuální aura

Vizuální aury jsou nejběžnějším typem aury. Mezi příznaky, které můžete zaznamenat během vizuální aury, patří záblesky světla, jasné skvrny, klikaté čáry nebo geometrické tvary v zorném poli. Může dojít také k částečné ztrátě zraku nebo vzniku slepých skvrn.2, 4

2. Smyslová (senzorická) aura

Hlavními příznaky smyslové aury jsou pocity necitlivosti, brnění nebo pocit „mravenčení“. Tyto pocity jsou zároveň obvykle i samotným začátkem smyslové aury a objevují se nejprve v jedné končetině po dobu 10 až 20 minut. Posléze mohou postoupit na jednu stranu tváře, rtů nebo jazyka.4

3. Aura s řečovými a jazykovými příznaky

Poruchy řeči a jazyka patří mezi méně časté příznaky aury, ale setkat se s nimi můžete. Příznaky mohou zahrnovat například nezřetelnou řeč, mumlání nebo neschopnost tvořit správná slova.2, 4

Kdy navštívit lékaře?

Bolesti hlavy mohou postihnout kohokoliv. Nebojte se o své migréně, a bolestech, které ji doprovázejí, mluvit. Je důležité jakoukoli neobvyklost sdělit lékaři. Pokud jste dříve na migrény s aurou netrpěli, ale nyní některé z příznaků pociťujete, neváhejte se obrátit na svého lékaře.

Migréna vám stojí za řeč. Mluvte o ní se svým lékařem a společně najděte nejlepší způsob, jak ji zkrotit.

__________

1. Czech Headache Society. Otázky a odpovědi [online]. [cit. 30. 9. 2020]. Dostupné z: http://czech-headache.cz/otazky-a-odpovedi/

2. Healthline. How to recognize a migraine aura? [online]. [cit. 29. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/migraine-aura

3. NHS Choices. Migraine symptoms [online]. [cit. 30. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.nhs.uk/conditions/migraine/symptoms/

4. Mayo Clinic. Video: Migraine aura. [online]. [cit. 30. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-with-aura/multimedia/migraine-aura/vid-20084707