It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Každý z nás pravděpodobně někdy zažil nepříjemnou bolest hlavy. Podle Světové zdravotnické organizace dokonce až polovina dospělé populace pociťovala za poslední rok obtíže spojené s bolestmi hlavy.1, 2 Ne všechny bolesti hlavy jsou ale stejné a je dobré vědět, kdy je čas zajít k lékaři. Některé z nich totiž mohou být život ohrožující, jiné dokážou brát roky života. Dělíme je na sekundární a primární, pojďme si říct, které to jsou.3

Sekundární bolesti hlavy jsou projevem jiných onemocnění. Může jít o onemocnění poměrně nezávažná, jako jsou chřipka či zánět nosních dutin. Objevují se ale i bolesti hlavy spojené se závažnými a život ohrožujícími onemocněními. Příkladem je úraz hlavy, zánět mozkových blan či nádor mozku.3 Za varovné příznaky se považuje zejména náhlá velmi silná bolest hlavy, bolest navazující na úraz nebo nové neznámé bolesti hlavy, které přetrvávají. V těchto případech se ihned obraťte na lékaře.4

Primární bolesti hlavy jsou naopak onemocnění sama o sobě. Neohrožují na životě, ale dokážou velmi potrápit. Řadí se mezi ně:3

  • tenzní bolesti hlavy
  • migréna
  • a cluster headache

Tenzní bolestí hlavy

Nejrozšířenější primární bolestí hlavy je tenzní bolest hlavy, kterou zná téměř každý z nás. K lékaři s ní chodí minimum pacientů, protože ji zvládneme poměrně rychle zahnat pomocí běžných analgetik. Jde typicky o oboustrannou, tupou, tlakovou nebo svíravou bolest hlavy, mírné až střední intenzity. Takovou bolest jste možná pociťovali například při náročných dnech v práci nebo po prožití stresové situace.3

Migréna

Dalším typem primární bolesti hlavy je migréna, kterou trpí až jeden milion Čechů. Na rozdíl od tenzní bolesti hlavy je jí třeba věnovat značnou pozornost. Je totiž mnohem závažnější a vyžaduje dlouhodobou lékařskou pomoc a péči. Projevuje se opakovanými záchvaty bolestí hlavy středně silné až silné intenzity. Jeden záchvat může trvat až 3 dny a doprovází jej další projevy migrény jako například nevolnost, zvracení, světloplachost a extrémní únava. Migréna je silný protivník, a proto ji nepodceňujte a navštivte lékaře.4 Více v sekci O migréně nebo Léčba a lékař.

Cluster headache

Vzácnějším typem primárních bolestí hlavy je cluster headache, který se vyskytuje převážně u mužů. Neobvyklý název cluster znamená nakupení – hnízdo. Jedná se o nakupení bolesti na konkrétním místě v těle, nejčastěji kolem jednoho oka. Nebo nakupení záchvatů v čase, které označujeme jako jednu periodu. Ta přichází zpravidla jednou do roka a trvá běžně 4 až 8 týdnů. Poté bolesti mizí a pacient bývá zcela bez obtíží. Bolest hlavy je silné až velmi silné intenzity a samotné záchvaty trvají maximálně tři hodiny. Menší procento pacientů má chronický typ cluster headache, kde nedochází ke klidné fázi po periodě záchvatů. Lidé s cluster headache by měli být vždy v péči neurologa.3, 5

Obraťte se na lékaře, když je to potřeba

Bolesti hlavy mohou postihnout kohokoliv z nás. Nebojte se o svých obtížích mluvit a požádat o pomoc. Závažnější nebo neobvyklé bolesti hlavy konzultujte s lékařem, který dokáže správně určit diagnózu, doporučit vhodný režim a zvolit odpovídající léčbu. Péči odborníka byste měli vyhledat vždy, když pociťujete:3, 4

  • náhlou velmi silnou bolest hlavy
  • bolest hlavy navazující na úraz
  • nové neznámé bolesti hlavy, které přetrvávají
  • migrenické bolesti hlavy
  • bolesti spojené s cluster headache

Migréna vám stojí za řeč. Mluvte o ní se svým lékařem a společně najděte nejlepší způsob, jak ji zkrotit.

__________

1. WHO. Headache Disorders [online]. [cit. 31. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders

2. WHO. Headache Disorders: How common are headaches? [online]. [cit. 31. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/how-common-are-headaches

3. Czech Headache Society. Otázky a odpovědi [online]. [cit. 1. 10. 2020]. Dostupné z: http://czech-headache.cz/otazky-a-odpovedi/

4. Mastík, J. Sekundární bolesti hlavy. Interní medicína pro praxi. 12/2010 [cit. 1. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2010/04/09.pdf

5. Česká neurologická společnost. Doporučený postup pro praktické lékaře[online]. [cit. 1. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.czech-neuro.cz/en/pro-odborniky/recommended-practices/doporuceni-pro-prakticke-lekare/migraine