It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Život s migrénou není lehký a i sebesilnějšího člověka dokáže někdy takzvaně skolit. A to nejen po dobu migrenózního záchvatu. Negativně ovlivnit může i celý další život. Ruku v ruce se samotnou migrénou totiž mohou přijít těžkosti v osobním i pracovním životě, ztráta produktivity nebo celkový pokles kvality života. Je tedy přirozené, že se lidé trpící migrénou mohou setkat se změnami nálad, úzkostmi nebo depresemi. Mějte ale na paměti, že v tom nejste sami, a to jak s ohledem na ostatní lidi trpící migrénou, tak s ohledem na řadu specialistů, kteří vám mohou pomoci. Vědět, jak poznat depresi a jak se jí postavit, vám pomůže mít život s migrénou zase víc pod kontrolou. 

Spojení mezi migrénou a depresí1

Dodnes není zcela jasná příčina výskytu migrény a jejího propojení s depresí. Deprese se však u pacientů s migrénou vyskytuje až dvakrát častěji než u běžné populace, která migrénou netrpí. Dle odborníků je vztah migrény a deprese obousměrný, tedy migréna zvyšuje riziko rozvoje depresí, ale také deprese je spojena s vyšším rizikem výskytu migrény.

Jak poznám depresi?1,2

Každý z nás se někdy cítí smutný nebo bez nálady. Tyto pocity jsou součástí přirozeného emočního prožívání. Mnohdy tak může být složité poznat, kdy člověk zažívá běžný smutek a kdy už se může jednat o depresi. Situaci komplikuje i to, že existuje řada příznaků, které jsou společné jak pro migrénu, tak pro depresi. Jedná se například o změny nálady, poruchy spánku, únavu, problémy se soustředěním, změny chuti k jídlu a změny hmotnosti. Více o projevech migrény zde. 

Rozpoznat někdy tenkou hranici mezi běžným smutkem a depresí nemusí být jednoduché. Pokud je ale naše nálada pokleslá téměř každý den, po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů, měli bychom zvážit, zda se nemůže jednat o depresi. V těchto momentech hloubka našeho smutku neodpovídá situaci, ve které se nacházíme. Deprese běžně pokračuje nezávisle na situaci, špatnou náladu nelze zahnat a ztrácíme schopnost se radovat. Přidávat se mohou i další projevy deprese, jako je porucha spánku, pocity napětí, úzkosti, pocity obav, nevýkonnosti a pocity nedostatečnosti, kdy se může zdát, že ať uděláme cokoli, nic není dost dobré. Všechny tyto příznaky mohou samozřejmě potkat úplně kohokoliv. Každý z nás může mít někdy špatný den, kdy se cítí ztracený a sám. Pokud jsou ale tyto pocity intenzivní a časté, je třeba se o své obtíže podělit s odborníkem. Obrátit se můžete na psychologa nebo praktického lékaře, který dnes již běžně depresi léčí a v případě potřeby může doporučit také psychiatra. Ten vyhodnotí, jaká bude nejlepší cesta právě ve vašem případě. Popovídat si o našich trápeních může občas pomoci každému z nás.

Nepodceňujte všechny příznaky a komplikace, které vaši migrénu doprovázejí. Nemáte se za co stydět. Deprese je onemocnění jako každé jiné a stejně tak je třeba ho léčit, nikoliv zlehčovat nebo opomíjet. Více informací o tom, jak předcházet depresi a migréně, se dozvíte v článku Prevence depresí a migrén. Prevence těchto dvou onemocnění totiž může jít ruku v ruce.  

______________

Zdroje:

1Racková. Deprese a migréna: co mají společného? Neurologie pro praxi. 2019; 20(3). Poslední přístup 15. 6. 2020 z: http://www.solen.sk/pdf/a448735fd79f0ed4f523176578769813.pdf
2Horáček, J. Deprese. Poslední přístup 15. 6. 2020 z: https://www.deprese.com/2018/07/04/prof-mudr-jiri-horacek-ph-d-rozdil-mezi-smutkem-a-depresi-2/