It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Migréna se od běžné bolesti hlavy liší kromě intenzity bolesti tím, že ji doprovází řada dalších přidružených projevů. Současně se projevuje v několika fázích, přičemž s každou z nich jsou spojeny charakteristické příznaky. Je však zřejmé, že ty jsou pro každého člověka specifické a individuální co do projevů, intenzity i délky trvání. Každý může mít průběh záchvatu trochu jiný, je proto důležité mít pro své vlastní projevy cit a vnímat je.  

Právě migréna jako celostní onemocnění se svou urputnou bolestí i ostatními přidruženými projevy se pro člověka stává paralyzujícím stavem, který ho dokáže z běžného fungování vyřadit až na několik dní.1,2 Pro pacienty je proto důležité projevům rozumět, důkladně je sledovat a aktivně je sdílet se svým lékařem.

1. První náznaky

Počáteční fáze záchvatu může trvat až celý den před nástupem samotné migrény. Vyznačuje se především pocitem podráždění, únavy a přecitlivělosti na světlo. Kromě toho může člověk pociťovat zvýšenou chuť k jídlu, žíznivost a ztuhlý krk.3,4

2. Aura

Fáze aury bezprostředně ohlašuje blížící se migrénu. Vědomě ji zažívá přibližně třetina pacientů a zpravidla netrvá déle než 60 minut. Nejčastěji se jedná o vizuální projevy, jako jsou mžitky, záblesky nebo ztráta vnímání části zorného pole. Kromě toho dochází také k senzorickým a motorickým projevům, jako je například mravenčení končetin, ztráta orientace, rovnováhy nebo řeči.5

3. Samotná migréna

U samotné migrény se nejedná o běžnou bolest hlavy způsobenou například stresem nebo nedostatkem spánku, i když i ty mohou migrénu negativně ovlivňovat. Migrenózní bolest často zasahuje jedno konkrétní místo a mívá tepavý a pulzující charakter. V tuto chvíli již pacient může pociťovat výraznou přecitlivělost na světlo i hluk, nevolnost, zvracení, dezorientaci nebo poruchy zraku. Měl by se tedy raději dopravit co nejrychleji na místo, které poskytuje příjemné světelné podmínky a klid.5

4. Vyčerpání po odeznění 

Poslední fázi provázejí především poruchy smyslového vnímání a únava. V této fázi záchvatu dochází k výrazné ztrátě energie, což vede především k únavě a podrážděnosti. Jedná se o komplexní vyčerpání, po němž může následovat dlouhý návrat k běžnému režimu.6,7

Procházet jednotlivými fázemi může být zprvu velice obtížné. S postupem času v nich lze však najít jakousi pravidelnost. Jakmile je pacient lépe připraven na to, co přijde, může se lépe vyrovnat s nepříjemnými projevy.

__________

1 NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/ Pages/Introdu, poslední přístup 26. 11. 2019.
2 Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. http://migraineresearchfoundation.org/ about-migraine/migraine-facts/, poslední přístup 26. 3. 2019.
3 Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013; 53(2): 413–419.
4 Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, Hoffmann J, Schankin C, Akerman S. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev. 2017; 97(2): 553–622.
5 NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 26. 3. 2019.
6 Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013; 53(2): 413–419.
7 NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 26. 3. 2019.