Migréna se od běžné bolesti hlavy liší kromě intenzity bolesti tím, že ji doprovází řada dalších přidružených projevů. Současně se projevuje v několika fázích, přičemž s každou z nich jsou spojeny charakteristické příznaky. Je však zřejmé, že ty jsou pro každého člověka specifické a individuální co do projevů, intenzity i délky trvání. Každý může mít průběh záchvatu trochu jiný, je proto důležité mít pro své vlastní projevy cit a vnímat je.  

Právě migréna jako celostní onemocnění se svou urputnou bolestí i ostatními přidruženými projevy se pro člověka stává paralyzujícím stavem, který ho dokáže z běžného fungování vyřadit až na několik dní.1,2 Pro pacienty je proto důležité projevům rozumět, důkladně je sledovat a aktivně je sdílet se svým lékařem.

1. První náznaky

Počáteční fáze záchvatu může trvat až celý den před nástupem samotné migrény. Vyznačuje se především pocitem podráždění, únavy a přecitlivělosti na světlo. Kromě toho může člověk pociťovat zvýšenou chuť k jídlu, žíznivost a ztuhlý krk.3,4

2. Aura

Fáze aury bezprostředně ohlašuje blížící se migrénu. Vědomě ji zažívá přibližně třetina pacientů a zpravidla netrvá déle než 60 minut. Nejčastěji se jedná o vizuální projevy, jako jsou mžitky, záblesky nebo ztráta vnímání části zorného pole. Kromě toho dochází také k senzorickým a motorickým projevům, jako je například mravenčení končetin, ztráta orientace, rovnováhy nebo řeči.5

3. Samotná migréna

U samotné migrény se nejedná o běžnou bolest hlavy způsobenou například stresem nebo nedostatkem spánku, i když i ty mohou migrénu negativně ovlivňovat. Migrenózní bolest často zasahuje jedno konkrétní místo a mívá tepavý a pulzující charakter. V tuto chvíli již pacient může pociťovat výraznou přecitlivělost na světlo i hluk, nevolnost, zvracení, dezorientaci nebo poruchy zraku. Měl by se tedy raději dopravit co nejrychleji na místo, které poskytuje příjemné světelné podmínky a klid.5

4. Vyčerpání po odeznění 

Poslední fázi provázejí především poruchy smyslového vnímání a únava. V této fázi záchvatu dochází k výrazné ztrátě energie, což vede především k únavě a podrážděnosti. Jedná se o komplexní vyčerpání, po němž může následovat dlouhý návrat k běžnému režimu.6,7

Procházet jednotlivými fázemi může být zprvu velice obtížné. S postupem času v nich lze však najít jakousi pravidelnost. Jakmile je pacient lépe připraven na to, co přijde, může se lépe vyrovnat s nepříjemnými projevy.

__________

1 NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/ Pages/Introdu, poslední přístup 26. 11. 2019.
2 Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. http://migraineresearchfoundation.org/ about-migraine/migraine-facts/, poslední přístup 26. 3. 2019.
3 Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013; 53(2): 413–419.
4 Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, Hoffmann J, Schankin C, Akerman S. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev. 2017; 97(2): 553–622.
5 NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 26. 3. 2019.
6 Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013; 53(2): 413–419.
7 NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 26. 3. 2019.