It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Přehledová tabulka všech spouštěčů1,2,3

Někteří pacienti mohou být náchylní na velký hluk, jiní zase na hormonální změny. Co je pro jednoho spouštěčem, jinému nemusí vůbec vadit. Každého ovlivňuje totiž jiný druh a intenzita podnětu.

tabulka spouštěčů migrény

__________

1 IKEM. Migréna. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/migrena/a-1996/, poslední přístup 6. 4. 2020.
2 NHS Choices. Migraine symptoms. Dostupné z: www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 30. 3. 2020.
3 Czech Headache Society. Otázky a odpovědi. Dostupné z: http://www.czech-hs.cz/laicka-verejnost/otazky-a-odpovedi/cim-muze-byt-vyvolan-zachvat-migreny/, poslední přístup 6. 4. 2020.