It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

První firma v Česku získala certifikát za přátelské prostředí pro zaměstnance potýkající se s migrénou. Jedná se o významný krok, vzhledem k tomu, že spouštěče migrény se často nachází právě na pracovišti. Pomoc ze strany zaměstnavatele a vytvoření vstřícnějšího pracovního prostředí může být jednoduché, a přitom přinést obrovské změny.

Certifikát Migraine Friendly Workplace (MFW) byl vytvořen Evropskou aliancí pro migrénu a bolest hlavy (EMHA), která zastřešuje pacientská sdružení pro osoby s migrénou a jinými bolestmi hlavy. Tato iniciativa si klade za cíl budovat osvětu, destigmatizovat a především vytvářet přívětivější pracovní prostředí pro lidi trpící migrénou. „Společně bojujeme za dosažení lepší kvality života pro miliony lidí, kteří kromě jiného chtějí také budovat svou kariéru,“ vysvětluje Angela Sáez, projektová manažerka MFW, a dodává: „Proto jsme přišli s certifikací pro pracoviště, která chtějí být vstřícná k lidem s migrénou.“ Jako první v České republice získala tuto certifikaci společnost Novartis CZ. 

EMHA ve spolupráci s KPMG vytvořila seznam 15 iniciativ, které představují vhodné úpravy pracovního prostředí pro lidi s migrénou včetně informovanosti celého kolektivu o této problematice. Jedná se o soubor jednoduchých a efektivních opatření, které firmám pomohou stát se pracovištěm přátelským k lidem s migrénou – Migraine Friendly Workplace. V případě zájmu o konzultaci se zaměstnavatelé mohou obracet na pacientskou organizaci Migréna-help či přímo na EMHA.

Migréna v zaměstnání

Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help a ambasadorka projektu Migraine Friendly Workplace v ČR, uvádí: „Podle průzkumu, který jsme v roce 2021 realizovali, přibližně 60 % pacientů s migrénou omezuje jejich nemoc v hledání práce, někteří dostávají výtky nebo dokonce výpověď. Se svou nemocí seznámí zaměstnavatele pouhých 32 % respondentů, ale vstřícných opatření se nakonec dočká jen 21 % z nich. S negativní odezvou kolegů na tyto úlevy se pak setká 46 % těch, kdo je získali. Dostává se jim reakcí typu "hlava bolí každého," nebo "to si vymýšlíš". Výjimkou nejsou ani nařčení z hypochondrie, lenosti, psychické lability či simulace.“ Popisuje zkušenosti zaměstnanců s migrénou Blažejovská, která se sama s touto nemocí potýká přes 10 let.

Spouštěče migrenózního záchvatu se často vyskytují právě na pracovišti. Mohou jimi být třeba ostré světlo v kanceláři, hlasité zvuky, silné pachy, vysoká teplota či klimatizace, noční směny, nevhodné židle a další.[1]

Mluvte o svých potížích a navrhněte řešení

Pokud trpíte migrénou, je důležité o tom se svým zaměstnavatelem mluvit, jen tak vám může pomoci. Vysvětlete mu, jak vás tato nemoc ovlivňuje. Zamyslete se nad tím, jaké jsou vaše nejčastější spouštěče migrény a co by vám pomohlo je redukovat. Nebojte se sami zkusit nadřízeným navrhnout řešení. Někomu pomůže flexibilní pracovní doba a práce mimo kancelář, klidová zóna na pracovišti či odpočívárna. Pro někoho to může být stojan na počítač a vhodnější židle pro lepší držení těla, dostatek přirozeného světla a větrání, menší vystavení chemickým pachům, neustálý přístup k pitné vodě či možnost pohybové aktivity.[2]

Jestliže o svých potížích a potřebách budete mluvit s vedením i s kolegy, můžete se i vy podílet na tom, že se vaše pracoviště stane vstřícnější k lidem s migrénou.

Pokud se potřebujete poradit, co a jak ve vaší situaci po pracovní stránce, můžete se obrátit na Pracovní poradnu Migréna-help.

Seznam zdrojů:

  1. Jak zvládat migrénu v práci. Migréna-help [online]. 2022 [cit. 2022-11-3]. Dostupné z: https://www.migrena-help.cz/migrena-v-praci/
  2. Migraine Friendly Workplace Stamp. The European Migraine & Headache Alliance [online]. 2022 [cit. 2022-10-31]. Dostupné z: https://www.emhalliance.org/wp-content/uploads/EMHA_MFW_oneslide.pdf