It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Pro lidi s migrénou je hodně náročné získat pochopení od okolí. Migréna je onemocnění tak trochu skryté a pro migreniky je složité otevřeně mluvit o tom, co prožívají. Sepsali jsme proto pět věcí, které by si lidé s migrénami mohli přát, abyste věděli.

1. Migréna je náročnější, než si myslíte

Migréna je závažné neurologické onemocnění, které bývá často podceňováno. Migrény mohou mít různou intenzitu a třeba i lidé s lehčími migrénami nemusí plně rozumět tomu, čím si procházejí lidé trpící těmi silnými. Lehká migréna se může projevovat například intenzivní bolestí hlavy. Tu silnou však může doprovázet navíc i zvracení, komplexní vyčerpání a dočasná nemohoucnost cokoliv dělat.1

Neschopnost postarat se o své děti, pracovat, připravit si oběd nebo jít na procházku je něco, co si mnoho z nás nedokáže ani představit. Navíc doprovodné faktory jako zmiňované zvracení nebo vyčerpání jsou samozřejmě velmi nepříjemné. Zkusme proto být chápaví, ať už s migrénou máme vlastní zkušenost, či ne. Každý ji prožívá trochu jinak.

2. Projevy migrény mohou trvat až několik dní

U migrény neexistuje přesně stanovená doba trvání ataky. Jedná se o velmi individuální faktor, který závisí na typu bolesti, kterým člověk trpí. 

První fáze migrenózní epizody, která předchází samotnému záchvatu, může trvat až dva dny. Doprovázet ji mohou například bolesti zad, ztuhlost krku nebo změny nálad. Samotná ataka potom může trvat i několik dní. Obvykle se uvádí doba trvání mezi 4 a 72 hodinami, ale existují případy, kdy migréna prakticky nikdy nekončí, protože se ataky neustále opakují. Někteří lidé zažívají bolesti hlavy a příznaky migrény až 25 dní v měsíci.1 To může být pro mnohé z nás zcela nepředstavitelné. Pokusit se být k lidem s migrénou co nejohleduplnější je tak to nejmenší, co pro ně můžeme udělat.

3. Migrenózním atakám nelze vždy předejít

Zdravé stravování, dostatečný pohyb a vhodný režim mohou být v mnoha směrech pro lidi s migrénou prospěšné. Někteří mohou po dodržování pravidelného spánku, vhodné stravy a pravidelné fyzické aktivity vypozorovat zlepšení v nástupu nebo samotném průběhu ataky.1 Více informací o tom, jak může zdravý životní styl pomoci v prevenci migrén, se můžete dočíst zde.

Někomu záchvat vyvolávají například konkrétní potraviny. Pro takového člověka může být potom úprava jídelníčku správnou cestou. Pravdou ale je, že řada lidí s migrénou ani po úpravě životního stylu nemusí pozorovat výrazný posun k lepšímu. Existují také běžné spouštěče, kterým se zkrátka není vždy možné vyhnout. Příkladem jsou hormonální změny nebo pokles atmosférického tlaku, které lze jen těžko ovlivnit.2

4. Migréna je osamělým onemocněním

Okolí migrenika může mít pocit, že se na nemoc pouze vymlouvá, nebo být přesvědčeno o jiných mýtech, které jsou ve skutečnosti daleko od pravdy. Tyto předsudky s sebou často přinášejí velký tlak na člověka, který se s migrénou potýká. Ve skutečnosti se totiž nejedná o výmluvy. Více než 90 % migreniků například uvádí, že v průběhu akutního záchvatu migrény není schopno pracovat.3

Migréna může člověku bránit ve vykonávání i jiných běžných každodenních činností. To může vést k pocitu osamění. Částečné odloučení od přátel, kolegů nebo rodiny může být velmi psychicky náročné. Proto je důležité s lidmi trpícími migrénami mluvit o tom, co je trápí a jak se cítí. Odsuzování jim při překonání těžkých chvil nepomůže.1

5. Život s migrénou vyžaduje odvahu a osobní odolnost

Nepřeháníme, když řekneme, že život migrenika není žádná procházka růžovým sadem. Takový člověk se musí denně potýkat s mnoha komplikacemi ve svém osobním, pracovním i sociálním životě. Lidé s migrénou nejsou o nic méně talentovaní, schopní nebo cenní než ti bez ní. Naopak, mohou mít často jiné silné stránky, které si vybudují díky všem překážkám, se kterými se setkávají. Zkuste tu pro takového člověka být. Ať je to váš kolega, přítel, nebo rodinný příslušník, vaše podpora pro něj může být velmi důležitá. Migréna není snadná a sebesilnější člověk s ní bojující se může ocitnout na pokraji svých sil.1

__________

1. Everydayhealth. 9 Things People Who Get Migraines Want You to Know [online]. 5. 10. 2018 [cit. 10. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.everydayhealth.com/hs/managing-migraines/wish-you-knew/

2. Migraine.com. Migraine Triggers [online]. [cit. 10. 6. 2020]. Dostupné z: https://migraine.com/migraine-triggers/

3. Migraine Research Foundation. About Migrene [online]. [cit. 10. 6. 2020] Dostupné z: https://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/