It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Bylo by zvláštní, pokud by se každý z nás alespoň jednou v životě s migrénou nesetkal. Ať už osobně, nebo prostřednictvím někoho v blízkém okolí. Migrénou totiž dle statistik trpí každý desátý člověk.1,2 Často je však obtížné ji odlišit od běžné bolesti hlavy. Situaci navíc komplikuje fakt, že je výraz migréna znevažován a zneužíván. Nezřídka se totiž setkáváme s tím, že se „klasická“ bolest hlavy, ať už vzniklá stresem, nedostatkem pitného režimu, nebo naopak přebytkem alkoholu, nazývá migrénou. Přečtěte si devět faktů o migréně. Více pochopíte, co člověk se skutečnou migrénou prožívá.  

1. Migréna je závažné neurologické onemocnění

Nemluvíme zde o „pouhé“ bolesti hlavy, jedná se o chronické onemocnění, které postihuje cévy mozku. Ty se v důsledku působení specifických látek rozšiřují a stávají propustnějšími. Jelikož jsou cévy mozku hojně protkány nervovými vlákny, reagují pak velice citlivě na intenzivní podněty, a tím způsobují tepavou bolest hlavy známou pod názvem migréna.3  

2. Záchvaty migrény mohou trvat i tři dny a není to jen bolest hlavy 

Migrenický záchvat může trvat 4–72 hodin. Kromě pulzující či jednostranné bolesti hlavy, kterou nelze vůlí překonat, ji provázejí další typické projevy, jako jsou žaludeční nevolnosti, zvracení, průjmy, přecitlivělost na hluk a světlo, depresivní stavy, extrémní únava či pocení. Pacienti mohou trpět i návaly horka či naopak zimnicí a mžitkami před očima.4-9 Takovýto migrenický záchvat dokáže pacienta zcela paralyzovat a znemožnit mu vykonávat jakoukoli běžnou činnost. 

3. Migrénou trpí až 10 % české populace.10,11 Diagnostikovanou ji nemá možná až 40 % z nich12 

Dle statistik migrénou trpí každý desátý člověk. Z toho 40 % však nemá tuto diagnózu potvrzenou lékařem. Nemocní se pak často léčí nadměrnými dávkami prášků proti bolesti, čímž svůj stav mohou dlouhodobě zhoršovat. Nadužívání běžných analgetik může totiž paradoxně opět vést k bolestem hlavy.13,14

4. Záchvaty postihují častěji ženy než muže 

Migrénou trpí přibližně 15 % dospělých žen. Mužů je oproti nim pouze 7 %. Nejčastěji postihuje osoby v produktivním věku mezi 25. a 60. rokem, výrazně tedy ovlivňuje jejich pracovní život.15 Tito lidé o své migréně často nemluví. Mluvit o ní by ovšem mohlo přinést větší pochopení okolí a především uzpůsobení podmínek.

5. Migrénu nelze zcela vyléčit, umíme však tlumit její projevy a snížit počet a intenzitu záchvatů

Na akutní léčbu jsou zpravidla využívána cílená antimigrenika, tzv. triptany.16 Pacienti trpící mírnější formou migrény mohou využívat i klasická analgetika. Ta však mohou být nadužívána a bolest hlavy naopak způsobovat, proto je třeba je užívat vždy po konzultaci s lékařem.
Migréně se dá předcházet, a to díky preventivní léčbě. Jejím nejnovějším typem je léčba biologická.17  

6. Příčinou migrény je pravděpodobně genetika

Prokazatelně jistá příčina migrény není známá. Odborníci však předpokládají, že má genetický základ. Podstatný je především předpoklad pro zvýšenou citlivost center v oblasti mozkového kmene, která bývají výrazně citlivější než u zdravé populace.18

7. Začínající záchvat lze často rozpoznat

Existuje řada různých spouštěčů, které migrénu způsobují, a každý člověk ji prožívá jiným způsobem a s jinou intenzitou. Lze však pozorovat určité stavy, které se pravidelně opakují. Tzv. aura, která se u některých pacientů objevuje přibližně 60 minut před samotnou migrénou, dokáže příchod záchvatu předpovědět. Nejčastěji se jedná o vizuální projevy, jako jsou mžitky, záblesky nebo ztráta vnímání části zorného pole. Muže také dojít ke snížené schopnosti řeči nebo hybnosti a mravenčení končetin. Aura se vyskytuje pouze u přibližně 30 % pacientů.19 

8. Migrénu může spustit téměř cokoliv, červené víno, ale i nadměrné osvětlení 

Migrénu může spustit takřka cokoli a u každého pacienta je to velmi individuální. Přesto se některé spouštěče vyskytují běžněji než jiné. Jedná se o stres, napětí a silné emocionální zážitky, změny ve spánkovém režimu, nezdravou stravu, změny počasí, pobyt v zakouřených prostorách, intenzivní světelné podněty, hlasitou hudbu, červené víno, tavené sýry, menstruační cyklus nebo určité léky. Důležité je především vypozorovat, které spouštěče mají vliv právě na konkrétního pacienta, a pokusit se jim vyhnout.20,21

9. První zmínky o migréně přicházejí již ze starověkého Egypta

Vůbec první pravděpodobný popis příznaků migrény byl nalezen na starověkém papyru z poloviny 3. tisíciletí př. n. l. Postupem času získávali starověcí lékaři o migréně čím dál více informací. V období kolem roku 200 n. l. Galén z Pergamu označil bolesti pouze v jedné polovině hlavy za hemikranii, dnes označovanou právě za migrénu.22 V minulosti bylo onemocnění léčeno například vyvrtáním otvoru do lebeční kosti. Rozvoj společnosti však přinesl pokrok v podobě analgetik a triptanů, kterým za úlevu od bolesti vděčíme dodnes.23,24,25

Ačkoliv je naše společnost schopna migrénu rozpoznat již více než 4 000 let,26 stále existují situace, ve kterých si s ní nevíme rady. Je proto důležité neustále se v této oblasti vzdělávat a migrénu v našich životech se díky tomu snažit co nejvíce eliminovat. 

__________

1 Vos T et al. Lancet. 2016; 388(10053): 1545–1602.
2 Woldeamanuel YW, Cowan RP. J Neurol Sci. 2017; 372: 307–315.
3 Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K, Terwindt GM, Pascual J. Epidemiology of headache in Europe. European Journal of Neurology. 2006, s. 333–45. DOI:10.1111/ j.1468-1331.2006.01184.x. PMID 16643310.
4 Více viz Adele M et al. Journal of Pain Research 2017:10 2751–2760v.
5 Linde et al. European Journal of Neurology; 2012: 19: 703-e43. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03612.x
6 Munakata et al. Headache. 2009. doi: 10.1111/j.1526-4610.2009.01369.x ISSN; 0017-8748
7 Vos et al. Lancet. 2016; 388: 1545-602
8 Steiner et al. The Journal of Headache and Pain_2014. Naposledy dostupné 29.1.2020 z https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/1129-2377-15-31
9 Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Cephalalgia. 2013; 33:629–808.
10 Vos T et al. Lancet. 2016; 388(10053): 1545–1602.
11 Woldeamanuel YW, Cowan RP. J Neurol Sci. 2017; 372: 307–315.
12 Diamond S et al. Headache. 2007; 47: 355–363.
13 Diener HC, Limmroth V. Medication-overuse headache: a worldwide problem. Lancet Neurology. 2004, s. 475–83. DOI:10.1016/S1474-4422(04)00824-5. PMID 15261608.
14 Fritsche G, Diener H-C. Medication-overuse headaches – what is new? Expert Opinion on Drug Safety. 2002, s. 331–8. DOI:10.1517/14740338.1.4.331. PMID 12904133.
15 Lipton RB et al. Neurology. 2007; 68: 343–349.
16 Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.: Diagnostik, Akuttherapie und Prophylaxe der Migräne: www.ihs-headache.org, poslední přístup 27. 3. 2019.
17 Více viz Adele M et al. Journal of Pain Research 2017:10 2751–2760v.
18 Migréna. In: IKEM [online]. 9. 3 .2016 [cit. 16.9.2019] Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/migrena/a-1996/.
19 NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/ Pages/symptoms.aspx, poslední přístup 26. 3. 2019.
20 Migraine. Migraine Triggers. https://migraine.com/migraine-triggers/, poslední přístup 24.1.2019
21 Migraine. Migraine triggers: food and drinks. https://migraine.com/migraine-triggers/ food-and-drinks/, poslední přístup 26. 3. 2019.
22 Mastík J. Migréna – nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy. Neurologie pro praxi. 2004. https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/08.pdf 
23 William B, Young MD, Stephen D, Silberstein MD. Migraine and Other Headaches. 2018; 9–19. 
24 Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence. Headache. 2013; 53(2): 413–419.
25 Tepper S. What to know about the new anti CGRP migraine treament Options. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/why-you-need-migraine-support-network/
26 Mastík J. Migréna – nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy. Neurologie pro praxi. 2004. https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2004/02/08.pdf